Aİ Layihələri

Aİ bir çox sektorları əhatə edən bütün dünyada layihələri dəstəkləyir.

Aşağıda müvafiq layihələrdən bəziləri qeyd olunur

>