Aİ Maliyyə Qurumları

EİF-in əsas məqsədi risk kapitalı və zəmanətlər verməklə kiçik və orta sahibkarlığa dəstək olmaqdır.

EİF-in əsas məqsədi risk kapitalı və zəmanətlər verməklə kiçik və orta sahibkarlığa dəstək olmaqdır.

>